Juhani Tillanen
VD
070-450 31 55

Esa Tillanen
Vice VD
070-450 31 59

Andreas Olsson
Fastighetsskötare
070-450 31 69

Andreas Stadin
Fastighetstekniker
070-450 31 66

Robin Rosendal
Fastighetsskötare
070-750 97 41

Kristoffer Marklund
Fastighetsskötare